LMPU 2312: Isu-isu Kekeluargaan Islam

Objektif pembelajaran:

1. Menerangkan konsep kekeluargaan dalam pembentukan keluarga bahagia dan masyarakat sejahtera. (C1)

2. Membincangkan peranan institusi kekeluargaan dan permasalahan sosial yang wujud dalam masyarakat islam kini.(C2)

3. Menganalisis isu-isu kekeluargaan dan kaedah-kaedah menanganinya. (C2)