ETIKA DAN MORAL

LMPU 2322 Etika dan Moral adalah subjek umum yang ditawarkan kepada semua pelajar peringkat Diploma. Subjek Umum ditawarkan oleh Pusat Bahasa dan Pengajian Umum (CLGS) di Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Subjek yang ditawarkan melibatkan 2 jam kredit dan meliputi pembelajaran sepanjang 14 Minggu.


ETIKA DAN MORAL

LMPU 2322 Etika dan Moral adalah subjek umum yang ditawarkan kepada semua pelajar peringkat Diploma. Subjek Umum ditawarkan oleh Pusat Bahasa dan Pengajian Umum (CLGS) di Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Subjek yang ditawarkan melibatkan 2 jam kredit dan meliputi pembelajaran sepanjang 14 Minggu.